Smått Flytt

Flyttinfo

Här är några bra tips för att flyttningen skall gå smidigare och snabbare:

- börja planeringen i god tid. Det tar alltid längre tid än man tror.
- packa allt omsorgsfullt i lådor färdigt till flyttdagen.
- skriv på lådan vad den innehåller och gärna rummet dit det skall föras.
- töm alla skåp och lådor samt fäst skåpdörrar så att de hålls stängda.
- skruva isär sängar och bokhyllor (lägg skruvarna i påsar med namn på!).
- icke ömtåliga kläder, gardiner, sängkläder mm. går bra i sopsäckar.
- madrasser och ömtåliga mattor bör skyddas med plast. Beställ skyddsplast av oss!
- ha någon på plats som vet vart möbler och lådor skall sättas!